Media Matrix Software

Skupina SW aplikací pro konfigurace a ovládání kompletních MediaMatrix systémů. Aplikace umožňují jak detailní tvorbu komplexní AV celků, tak řízení uživatelských přístupů, monitoring celého systému, včetně automatických bezpečnostních hlášení a reportů a zahrnují integraci externí mobilních zařízení na platformách iOS a Android do celého systému.

  • NWare
  • MWare
  • X-Ware
  • ControlMatrix
  • PageMatrix