Visual Productions TimeCore

TimeCore je kompaktní zařízení, které dokáže provádět všechny úkoly související s časovým kódem. Může generovat, sledovat, převádět a zobrazovat signály časového kódu. Dokonce zpracovává řadu protokolů bez časového kódu.