HK Audio COSMO – The Integrative Line Array

COSMO - Line Array systém společnosti HK Audio kombinuje špičkovou kvalitu zvuku s důmyslně jednoduchou manipulací, maximální užitnou hodnotou a pozoruhodnou hospodárností a poskytuje extrémně flexibilní, snadno konfigurovatelné PA pro profesionály.

HK Audio COSMO - The Integrative Line Array

Vloženo 15. 09. 2023

COSMO Line Array System byl vyvinut jako extrémně flexibilní a snadno konfigurovatelné řešení pro profesionální zvukové aplikace. Kombinuje nejmodernější zvukové vlastnosti s geniálně jednoduchou manipulací a velmi vysokou mírou hospodárnosti.

COSMO posouvá výkon line array na novou úroveň produktivity a efektivity. Integrační a vysoce flexibilní systém line array nabízí měřitelně vyšší použitelnou hladinu akustického tlaku v rozsahu HF než srovnatelné systémy. Rozsah charakteristik horizontálního rozptylu 100°, 80° a 60° zajišťuje maximální flexibilitu ve zvukových aplikacích pro širokou škálu živých scénářů.

Distribuce zvuku

Modely s úzkým nebo užším rozptylem řady COSMO směrují zvukovou energii do menšího prostorového úhlu. To výrazně zvyšuje dosah a zajišťuje velmi konzistentní distribuci zvuku po celé ploše.

Horizontální asymetrické rozložení zvuku

Běžně dává smysl, aby Line Array systém měl asymetrický horizontální rozptylový vzor: horní komponenty by měly mít užší vzor, protože musí pokrývat větší vzdálenosti, a ten by se měl směrem dolů stále více rozšiřovat, aby bylo zajištěno dostatečné pokrytí před pódiem.

Aby vytvořily dostatečně široké zvukové pole během prvních několika metrů, mají konvenční Line Array systémy často pevný horizontální rozptylový vzor (typicky 90° až 120°).

To znamená, že i na střední vzdálenosti generují tato pole velmi široké zvukové pokrytí, které způsobí, že velká část zvukové energie se nechtěně odrazí od stěn nebo pokryje venkovní plochy, kde zvuk ve skutečnosti není vyžadován.

Kombinací tří Mid/High jednotek COSMO je snadné vytvořit pole s horizontálně asymetrickým rozptylem, které se vyhýbá výše popsaným nevýhodám a nejlepším možným způsobem řeší typické problémy distribuce zvuku.

COSMO rigging koncept

Koncepce tříbodového ukotvení v compressed-mode režimu rodiny COSMO nabízí četné praktické výhody:

Minimální nároky na prostor

COSMO Array vyžadují velmi málo prostoru pro montáž. Koncept compressed-mode režimu znamená, že všechny Mid/High jednotky jsou zavěšeny v přímce pod sebou. Dokud není celé pole zkomprimováno, nedochází k žádnému zakřivení.

Minimální požadavky na personál

Mid/High jednotky zůstávají při předběžné montáži Line Array přímo na sobě. Na systém nepůsobí žádná síla až do posledního kroku, kdy je systém stlačen. A co víc, protože je systém připojen pouze ve třech bodech, může být snadno namontován pouze jednou osobou.

Snadno nastavitelné zakřivení

Protože hardware pro nastavení úhlu COSMOS slouží pouze k omezení pohybu a nenese žádnou váhu, je rychlé a snadné nastavit zakřivení systému, i když je již namontován. Jednoduše povolte napínací popruh, přemístěte rychloupínací kolíky tak, abyste nastavili požadovaný úhel, a Line Array systém znovu stlačte.

Snadná a časově nenáročná demontáž

Díky těmto vlastnostem je demontáž systému extrémně rychlá a snadná. Jakmile uvolní kompresní popruh, jednoduše umístěte Line Array ve skupině na pojezdové vozíky a bez námahy s nimi můžete odjet.

Snadné skladování a přeprava jsou klíčovými kritérii při posuzování nákladové efektivity zvukových systémů. Kupující nakonec stojí před dvěma otázkami: Jak co nejefektivněji využít dostupný prostor a jak minimalizovat čas strávený různými úkoly, které je třeba provést?

Při vývoji konceptu logistiky COSMO bylo cílem zachovat jej co nejjednodušší.

Při aplikaci na produktovou řadu COSMO to znamená, že je použito pouze několik komponentů, které vždy odpovídají modulárním rozměrům europalety. To zjednodušuje manipulaci, zpřehledňuje skladování, zrychluje nakládání a optimálně využívá dostupný prostor nákladního vozidla.

COSMO mixed Array

Jednou funkcí, která přidává velkou praktickou hodnotu, kterou může nabídnout pouze integrativní rodina COSMO, je možnost konfigurace smíšených polí. Smíšená pole (mixed array) se skládají ze dvou nebo tří typů Mid/High jednotek COSMO kombinovaných tak, aby vytvořily asymetrický vzor vyzařování podél horizontální roviny.

To je zvláště široké před jevištěm, méně široké na střední vzdálenosti a více zaměřené na dlouhé vzdálenosti. C 6, C 8 a C 10 pasují přímo na sebe a to bez nutnosti adaptérových rámů. Protože v žádném bodě nedochází k žádnému mechanickému přerušení zdroje linky, toto nastavení vysílá vlnoplochu, která je akusticky spojitě koherentní.

Účinnost

Existuje mnoho parametrů, které ovlivňují nákladovou efektivitu ozvučení. Integrativní řada line array COSMO přidává několik dalších faktorů, které je třeba zvážit.

Nová řada line array COSMO samozřejmě nabízí nejmodernější akustický výkon a sofistikované, uživatelsky příjemné ovládání. Čím se ale COSMO tak zásadně liší od čehokoli jiného v nabídce? Většina dodavatelů line array nabízí několik systémů v různých velikostech.

Typickými standardy v kompaktní třídě jsou dvoucestné systémy se dvěma 6,5″, 8″ nebo 10″ měniči. Systém je poté vybrán tak, aby vyhovoval místu a typu přenášeného zvuku. Aby byly schopny vyhovět neustále se měnícím požadavkům na zvuk, investují rental firmy do dvou nebo někdy i tří systémů různých velikostí. Často je nutné tyto systémy kombinovat mezi sebou nebo s dalšími většími systémy 2 x 12″ nebo 2 x 15″, což často vyžaduje speciální rámové adaptéry.

To je také nešikovné i vzhledem k mezerám, které zanechává, také akusticky diskutabilní, ale vede to k lepšímu využití stávajících zásob a tím i k hospodárnosti.

Při navrhování nového konceptu Line Array systému HK Audio COSMO jsme však byli schopni od počátku vzít v úvahu všechny prakticky relevantní faktory a naplánovat nejen jedno Line Array pole, ale celou rodinu tří systémů, které lze optimálně propojit, akusticky i mechanicky.

Ve srovnání s konvenčními řešeními to vede k celé řadě ekonomických výhod: Sečteno a podtrženo: Inovativní, komplexní systémová koncepce znamená, že HK Audio COSMO je výrazně hospodárnější a uživatelsky přívětivější a poskytuje zvuk splňující i ty nejvyšší požadavky – to vše v jednom uceleném celkovém konceptu.

  • Mnohem méně komponentů pro pokrytí široké škály aplikací
  • Poměrně delší životnost pro každý komponent sytému
  • Zjednodušené skladování a logistika
  • Méně lidí a méně času potřebného pro manipulaci
  • Méně potřebného školení
  • Menší celkové nároky na skladování
  • Daleko nižší celkové investiční požadavky
  • Efektivnější ochrana investic – stávající systém lze podle potřeby rozšiřovat

Sečteno a podtrženo: Inovativní, komplexní systémová koncepce znamená, že COSMO společnosti HK Audio je výrazně ekonomičtější a uživatelsky přívětivější a poskytuje zvuk splňující i ty nejvyšší požadavky – to vše v jedné ucelené celkové koncepci.

Subwoofer

Řada subwooferů C SUB je extrémně výkonná, nabízí vysokou účinnost a působivý výkon i v nejnižších frekvencích. Jsou optimalizovány pro použití s pointsource zdroji zvuku CONTOUR X a řadami COSMO, přičemž komponenty a zpracování splňují stejně vysoké standardy.

Elektronika

Pro Line Array systémy HK Audio COSMO doporučujeme řadu vysoce výkonných koncových zesilovačů Lab.Gruppen PLM+ a Powersoft X. Pro tyto řídicí zesilovače jsou k dispozici také speciální nastavení filtrů.

COSMO – C 6

Široký horizontální rozptyl 100° a nízká celková výška činí z kompaktního modelu COSMO C 6 ideální řešení pro velmi široké publikum. Díky nízké hmotnosti dokáže C 6 splnit vysoké akustické požadavky i při omezené nosnosti. Díky širokému frekvenčnímu rozsahu je ideální pro použití v čistě řečových aplikacích bez dalších subwooferů. Dva 6,5″ měniče zapojené do akustické spojky zvyšují maximální hladinu akustického tlaku.

Mid/High jednotka C 6 při spárování se subwoofery skutečně ukazuje své přednosti pro rockové a popové koncerty. Nevyžaduje žádné adaptéry a nezanechává žádné mezery v kombinaci s jednotkami C 10 a C 8, díky čemuž je C 6 ideální jako spodní část Line Array systému. Aby bylo pokryto celé spektrum toho, co uživatelé potřebují a očekávají od systému FoH, je celkově vzato potřeba podstatně méně komponent než dříve. To prodlužuje provozní dobu každé součásti ve srovnání s jinými řadami systémů.

COSMO – C 8

COSMO C 8 má dva 8″ neodymové reproduktory s horizontálním rozptylem 80°. Je proto ideální jako Line Array s plným dosahem pro středně velké akce s požadovaným dosahem 30 metrů a více. Díky středně širokému horizontálnímu rozptylu je C 8 vysoce univerzální. Jeho asymetrickou distribuci zvuku lze modulárně upravit spárováním s jednotkami C 6 a C 10, což vede k téměř dokonalé distribuci zvuku.

Díky minimálnímu zkreslení a vysoké hladině akustického tlaku poskytuje COSMO působivé výsledky, a to i za hranicemi jeho univerzální oblasti použití. Ve spojení se subwoofery ze série C SUB skutečně ukazuje své přednosti pro rockové a popové koncerty. V kombinaci s jednotkami C 6 a C 10 nevyžaduje žádné adaptéry a nezanechává žádné mechanické a frekvenční mezery, takže C 8 je ideální jako centrální sekce smíšeného Line Array systému. Aby bylo pokryto celé spektrum toho, co uživatelé potřebují a očekávají od systému FoH, je tak potřeba podstatně méně komponentů. To prodlužuje provozní dobu každé součásti ve srovnání s jinými řadami systémů.

COSMO – C 10

COSMO C 10 má dva 10″ neodymové reproduktory s horizontálním rozptylem 60°. Je proto ideální jako Line Array systém s plným rozsahem pro velké akce s požadovaným dosahem 80 metrů a více. Úzký horizontální rozptyl umožňuje velký rozsah pokrytí s cílenou distribucí zvuku. Asymetrickou distribuci zvuku jednotky C 10 mid/high lze modulárně upravit spárováním s jednotkami C 6 a C 8.

COSMO C 10 je ještě flexibilnější díky možnosti instalace dodávaných 80° adaptérů. To umožňuje lepší kontrolu horizontálního rozptylu čistého line array C 10 bez kompromisů v oblasti užitečné hladiny akustického tlaku. Při kombinaci s jednotkami C 6 a C 8 nevyžaduje žádné adaptéry a nezanechává žádné mechanické ani frekvenční mezery, díky čemuž je C 10 ideální jako horní část Line Array systému.

Jednotné rozměry řady COSMO zjednodušují skladování i manipulaci, což má celkově pozitivní dopad na skladování. Se systémem COSOMO se tak snadno manipuluje, což má za následek enormní úsporu času a také snížené nároky na školení. Stávající systém lze přesně podle potřeby rozšiřovat, čímž je zajištěna účinná ochrana investic. Expanze po malých krocích přitom vytváří mnohem nižší požadavky na počáteční investice.

C SUB – CF 118

Kompaktní, přímo vyzařující, vysoce výkonný subwoofer 1×18″ s modulárními rozměry COSMO 60 cm je závěsnou verzí subwooferu CS 118. Jeho vysoká účinnost a extrémně vysoká kapacita zpracování výkonu poskytují mimořádně velký headroom až do nejnižších frekvencí. Je ideální pro všechny aplikace, kde není prostor pro umístění basových ozvučnic a je vhodný i pro sestavy ground-stack s komponenty COSMO nebo CONTOUR X.

Ve srovnání se subwoofery ve své výkonnostní třídě je zde podstatně méně komponentů pokrývajících celé spektrum toho, co uživatelé od FOH systému potřebují a očekávají. To prodlužuje provozní životnost každé součásti ve srovnání s jinými řadami systémů. Pro CF 118 dodáváme sady filtrů připravené k použití pro koncové zesilovače Lab.Gruppen PLM+ nebo Powersoft X. Optimalizované nastavení filtru umožňuje mimo jiné rychle nastavit uspořádání Cardioid nebo Endfire.

Jednotné rozměry řady COSMO zjednodušují skladování i dispozice, což má celkově pozitivní dopad na požadavky skladování. Jednoduchá manipulace má za následek enormní úsporu času a také snížené nároky na školení. Stávající systém lze přesně podle potřeby rozšiřovat, což znamená, že je zajištěna ještě efektivnější ochrana investic než obvykle. Expanze po malých krocích vytváří mnohem nižší investiční požadavky.

Systémové návrhy