LSC APS – nejlepší pojištění proti nešvarům elektrického proudu

Investice do moderních AV technologií jsou obrovské – nejnovější mixpulty, PA systémy, LED stěny, video projektory a inteligentní pohyblivá světla, to vše stojí nemalé peníze. Ale investujeme také do správného vybavení, abychom všechna tato drahá zařízení ochránili? Z příběhů, které slýcháme očividně ne.

LSC APS - Advance Power System
LSC APS - Advance Power System

Vloženo 11. 09. 2020

Investice do moderních AV technologií jsou obrovské – nejnovější mixpulty, PA systémy, LED stěny, video projektory a inteligentní pohyblivá světla, to vše stojí nemalé peníze. Ale investujeme také do správného vybavení, abychom všechna tato drahá zařízení ochránili? Z příběhů, které slýcháme očividně ne.

Společnost LSC Lighting Systems se zaměřila na tento nedostatek a zareagovala přepracováním své řady produktů pro distribuci el. energie PDU (Power Distribution Unit) tak, aby byla inteligentnější a odpovídala účelu – distribuovat el. energii do velkého množství zařízení a zároveň chránit tato zařízení před potenciálními problémy, se kterými se setkáváme při provozu velkých sestav. APS (Advanced Power System) je výsledkem dlouhodobého výzkumu světových inženýrů.

Jedním z nejvýraznějších problémů (a potenciálně i nejdražších) je přerušení nebo odpojení nulového vodiče. Když připojíte své světelné, audio nebo video zařízení do sítě, spustíte jej a nemáte nulový vodič, můžete se stát, že dostanete 415 Voltů do všech připojených zařízení a výsledek bude katastrofální. APS je navržen tak, aby vydržel běžet na 415 Voltech a nezapříčinil žádnou škodu. Po zapnutí, neaktivuje žádný z výstupů, dokud nezměří napětí na všech fázích a neprovede kontrolu, zda jsou v bezpečných pracovních limitech. Pokud jsou limity bezpečné, až potom všechno zapne, pokud ne, neaktivuje žádný z výstupů (bez ohledu na to, jaký je váš příkaz), a místo toho zobrazí chybovou zprávu. A podobně, pokud nulový proud vypadne uprostřed vystoupení, pak APS odpojí proud do 50 ms, čímž minimalizuje poškození připojeného zařízení.

Problém mnoha nových zařízení (videostěny, LED příslušenství, pohyblivá světla) je, že spínaný zdroj uvnitř všech těchto zařízení řeší proud při zapnutí dvěma způsoby. Způsob, který všichni dobře známe je, když 1A PSU čerpá chvilku po zapnutí 3–4 A, ale existuje i další. Když zapojíme vícero zařízení do jednoho proudového chrániče RCBO (kombinace jističe MCB a proudového chrániče RCD), může to při zapnutí způsobit nepříjemnosti buď kvůli proudovému přetížení, nebo svodovému a zemnímu proudu (earth leakage). APS tento nešvar dokáže minimalizovat tím, že pokaždé, když síťové napětí prochází nulovými Volty, sepne relé, (děje se tak 100krát za sekundu). Jedná se o pseudo soft-start, protože napětí stoupá až na 240 V v přirozené sinusové vlně. Tento proces eliminuje možnost vzniku svodových proudů nebo proudového přetížení a umožňuje použití 10 A „C“ křivky 30 mA RCBO, což poskytuje maximální úroveň bezpečnosti a minimalizuje šanci na vypnutí. Jiné PDU zařízení by k dosažení tohoto výsledku pravděpodobně vyžadovalo 16 A nebo „D“ křivku RCBO.

APS je programovatelná jednotka pro distribuci el. napájení, která předchází výše popsaným problémům. APS zapíná každý výstupní okruh individuálně s krátkým zpožděním. Startovací a zemní proudy jsou tímto omezené a vypnutí jakýchkoliv ochran RCD nebo MCB je zabráněno. Zařízení lze programovat pomocí předního panelu s nastavením zpoždění mezi 0,1 a 5 sekundami mezi zapínáním jednotlivých výstupů. Pokud potřebujeme ovládat více než 12 výstupních okruhů, je možné připojit libovolný počet jednotek APS a každé z nich přidělit identifikační číslo. Takto zapojené APS jednotky se začnou zapínat postupně, to znamená, že jednotka č. 1 zapne své výstupy v sekvenci, potom pokračuje jednotka č. 2, č. 3 atd. K dokončení automatického spouštění není nutné mít připojený DMX pult, vše lze nastavit na předním panelu APS na barevném dotykovém displeji.

APS oceníte i na live eventech při napájení z elektrocentrály. APS měří jak vstupní napětí, tak frekvenci a používá tuto informaci ke zpoždění sekvence zapnutí a vypnutí. Tím, že se napájení ukončuje postupně, tak u elektrocentrály nedochází k náhlé změně zátěže, což zvyšuje stabilitu výstupu.

Tato řada APS využívá proudové chrániče RCBO pro zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti a elektrické shody. Proudové chrániče RCBO poskytují 30 mA RCD a odpojují jak aktivní tak neutrální ochranu zátěže, i když dojde k záměně fázového a neutrálního vodiče.

APS jsou chytré PDU jednotky se síťovou komunikací a jejich integrace v moderních řídících systémech je zásadní. Ovládání je možné protokolem DMX512, spínáním GPI kontaktů nebo přímo na ovládacím panelu zařízení.  Vzdálená konfigurace a monitorování se provádí přes RDM (Remote Device Management) prostřednictvím DMX linky nebo prostřednictvím softwaru LSC Houston-X.

APS je k dispozici ve formátu do 19“ racku nebo pro montáž na zeď v pevných instalacích. Varianty výstupních obvodů: 12x 10A, 12x 16A, 6x 25A. Na výběr jsou i různé typy výstupních konektorů: svorky, multikonektory Wieland/Socapex, zásuvky Schuko/powerCON.

Investice do LSC APS znamená, že nemusíte utrácet spoustu peněz, abyste si pojistili a ochránili svá drahá zařízení.

Více technických informací