Hotel Praha Jablonec nad Nisou

Hotel Praha v Jablonci nad Nisou je objekt s dlouhou historií, jeho počátky sahají až do roku 1883, kdy zde byl vybudován novorenesanční hotel.

Zadání

V červnu 2016 jsme se podíleli na rekonstrukci společenského sálu budovy, který se veřejnosti otevírá po dlouhých 25 letech.

Naše řešení

V sále byl vytvořen portál z příhradové konstrukce Litec, který spolu s podestami Nivtec vytváří multifunkční pódium, které může být sestaveno také jako přehlídkové molo. Součástí realizace byly také akustické úpravy. Lepší prostorovou akustiku zajišťují panely, které jsou naším výrobkem a skládají se z dřevěné konstrukce, minerální vaty a perforovaných plechových dílců.