Zákazníkům se snažíme poskytovat ty nejlepší služby. Jakákoli reklamace je pro zákazníka věc nepříjemná a snažíme se jí vyřešit co nejrychleji.

V případě, že se u zboží vyskytla závada a je v záruční době a budete si přát reklamaci uplatnit přímo u nás, můžete tak učinit dvěma možnými způsoby:

 • Reklamaci můžete osobně předat na prodejně ve Velkém Meziříčí, U Tržiště. Zboží nelze reklamovat ani vracet v zákonné lhůtě na žádných výdejnách zboží.
 • V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme, zašlete zboží na následující adresu. MusicData U Tržiště 59401 Velké Meziříčí

Společně se zbožím doložte doklad prokazující koupi zboží (faktura) a REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.

Jak postupovat, když je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

 • Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
 • DPD: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700.
 • Toptrans: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 267 101 601.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena v 30denní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.
Pokud bude reklamace uznána a dojde k vrácení zaplacené částky, peníze vám pošleme na účet a to nejpozději do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.
Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.
Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny, pokud doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Záruka

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Hodí se vědět

 • Záruční doba běží od převzetí zboží.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
 • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).
 • Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
 • Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.
 • Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti muže dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží.
 • Jsou položky, které sice mají záruku 24 měsíců, ale z povahy součástky je po uplynutí min. životnosti uplatnění záruční vady posouzeno jako neoprávněné. Jedná se zejména o mechanicky namáhané části výrobků, které mají min. životnost pouze 6 měsíců (zejména nadměrně používané přívodní kabely a konektory...). Tyto části jsou předurčeny ke spotřební hodnotě, která ovšem musí minimálně určených 6 měsíců vydržet. Jedná se o části výrobku, které se nadměrným zatěžováním zničí. Jsou-li tyto součásti technikem posouzeny a je-li zjištěno, že se nejedná o vadu výroby, ale opravdu o opotřebení, je po uplynutí doby min. životnosti uplatnění záruční vady posouzeno jako neoprávněné a případná reklamace bude zamítnuta.