RIEDEL – MEDICAL komunikace

Když je komunikace rozhodující a spolehlivá infrastruktura je nutností.

RIEDEL - MEDICAL komunikace

Vloženo 11. 05. 2020

Tam, kde rychlé poznámky a obyčejné pagery již nepostačují, přichází potřeba spolehlivé alternativy.

Přetížená síť způsobuje potíže s distribucí dat a při práci s pacienty představuje drahocenný čas.

Vzhledem k Covid-19 situaci a bezprecedentní úrovni rostoucí poptávky po zdravotnických systémech po celém světě, je pro zajištění stabilních zákroků a nejlepších efektivity práce s pacienty rozhodující. Aby se urychlila reakce, která je tak naléhavá v pohotovostním zdravotnickém sektoru, stává se spolehlivé komunikační vybavení rozhodující a v konečném důsledku může často zachraňovat životy.

RIEDEL jasně rozpoznává potřebu snadno použitelného, spolehlivého, bezkontaktního a vysoce výkonného komunikačního zařízení. Bezdrátového, které zajišťuje neomezenou mobilitu zúčastněných osob.

RIEDEL vychází z dlouholetých zkušeností s tisíci globálních projektů zahrnujících unikátní, vysoce škálovatelné sítě zahrnující distribuci signálu, bezdrátové a kabelové interkom systémy a komplexní IT a bezpečnostní řešení. Tento 360-stupňový přístup výrazně zvyšuje efektivitu a umožňuje pohotově zprovoznit ad hoc pohotovostní nemocnice.

Portfolio:

  • Nemocniční izolační jednotky, oddělení a laboratoře
  • Komunikace pro velká nemocniční zařízení
  • Pohotovostní příjmy
  • Ambulance, integrace externího interkom systému se systémem nemocnice
  • Koordinace pro mobilní testovací centra Covid-19

Komunikace zdravotního týmu

Od balíčků Plug & Play až po řešení na míru - zabezpečené pracovní postupy a usnadněné ošetření pacienta.

Komunikační systém RIEDEL Medical Team umožňuje týmům mluvit hands-free s náhlavní soupravou nebo bez ní. Není nutné zvyšovat hlas ani pečlivě naslouchat. Systém zabezpečuje pouze křišťálově čistou, klidnou komunikace mezi každým členem týmu, nabízí zefektivnění, snížení stresu a vytvoření lepšího pracovního prostředí.

Systém má například možnost fungovat jako řešení komunikace nemocničního sálu a například izolační jednotky. Je také možné propojit více oddělení a zajistit tak bezpečnou a spolehlivou komunikaci na různých podlažích a v celé budově.

Systém je dokonce schopen připojit se k externím systémům, jako jsou Broadcast zařízení, což umožňuje lékaři účastnit se vzdáleného vysílání zákroků nebo seminářů v reálném čase.
Systém je založen na standardu DECT, který umožňuje jeho použití v náročných nemocničních prostředích.