Rekonstrukce sokolovny Luže

V letech 2013-2014 prošlo divadlo v městě Luže u Košumberka rozsáhlou rekonstrukcí.

Zadání

Součástí rekonstrukce byla dodávka a montáž nové jevištní technologie a akustické úpravy sálu.

Naše řešení

Celá koncepce je navržena tak, aby optimálně vyhovovala provozu multifunkčního sálu s možností pořádání kulturních i komerčních akci. Je zde kladen důraz na srozumitelnost mluveného slova i na reprodukci hudebního signálu v co nejširším frekvenčním pásmu. Z hlediska využití byl do prostoru zvolen systém line-array reproboxů instalovaných po stranách portálové stěny a doplněný o subbasové reproduktory. (systém HK AUDIO CADDIS)

Pracoviště zvukaře bylo vybaveno technikou se zřetelem na záznam, úpravu a přípravu signálu. Ve výbavě je také sada základních mikrofonů pro zpěvy, hudební nástroje a snímání těles jako celku. Hlavním prvkem je zde 16ti kanálový mixážní pult v digitálním provedení (Yamaha 01V96) Odbavení produkce probíhá z pracoviště zvukaře, v případě potřeby z livepostu, který se nachází v hlavním sále nebo na balkoně.

V rámci realizace bylo také provedeno měření střední doby dozvuku v hlavním sále. Na jeho základě proběhly akustické úpravy tak, aby hodnota doby dozvuku v sokolovně vyhověla normě ČSN 73 0525. Celý prostor byl tak řešen širokopásmově pomocí pohltivého sádrokartonového podhledu. Dále byl na jedné straně realizován obklad z akustického panelu, který je vyroben z masivního dřevěného rámu s výplní z akustické minerální vaty.

V rámci rekonstrukce bylo nově dodáno a namontováno scénické osvětlení, pomocné, pracovní a hlavní osvětlení sálu. Nouzové osvětlení prošlo rekonstrukcí rozvaděče, tento byl vybaven automatikou provozu baterií.

Scénické osvětlení má 24 stmívaných okruhů, které jsou vybaveny svítidly značky Ultralite. Hlavní osvětlení je 3-okruhové, stávající 2 okruhy stropních svítidel a ramínek na boční stěně byly doplněny LED interiérovým nepřímým osvětlením instalovaným po obvodu celého sálu. Ovládání pracovního, pomocného a hlavního osvětlení je ze samostatné ovládací skříňky z kabiny osvětlovače/zvukaře. Pro ovládání stmívaných světel je použit digitální pult Bottex s předvolbami a pamětí.

Na základě zadání je výsledkem rekonstrukce scénické technologie víceúčelového sálu a jeviště pro potřeby divadelních představení a jiné kulturní akce malých forem, koncerty, přednášky, školení a plesy.