Divadlo Radost

Profesionální divadlo pro děti a mládež působí v Brně od roku 1949. Divadlo Radost se v současnosti orientuje na spolupráci s významnými evropskými i domácími tvůrci. Specifické je pro něj divadlo formy s využíváním loutek v širokém pojetí a ve spojení hudebních dispozic souboru s výrazným výtvarným ztvárněním inscenací. Divadlo má na repertoáru inscenace zacílené na děti od věku 1+ až po mládež a dospělé publikum. Divadlo pořádá v dvouletých cyklech vlastní mezinárodní divadelní Festival Radosti pro děti, teenagery a dospělé, věnující se inscenacím zaměřeným na práci s loutkou, objektem a artefaktem.

Zadání

Rekonstrukce hledištního osvětlení. Demontáž 24 ks halogenových reflektorů v akustickém podhledu hlediště a 10 ks halogenových reflektorů nad hledištními koridory. Náhrada za úsporná LED svítidla s DALI předřadníky ovládaná primárně z DMX osvětlovacího pultu v režii a sekundárně z ovládacího panelu uvaděče s automatickou blokací.

Naše řešení

Hlavním úkolem bylo zmapovat a doplnit stávající rozvody a navrhnout LED svítidla s odpovídajícím výkonem a rozměry tak, aby se vešly do stávajících montážních otvorů v akustickém podhledu hlediště. Zvolili jsme kvalitní svítidla od českého výrobce Halla z Nového města nad Metují, konkrétně kruhová vestavná svítidla Ture do podhledů a závěsná svítidla Vali80 pro koridory, vše s DALI předřadníky a teplou bílou LED 3000 K.

Původní rozvaděč byl kompletně přepracován. Klíčovým řídícím prvkem je náš oblíbený a všeobjímající DaliCore od firmy Visual Productions. Toto důmyslné programovatelné zařízení dokáže ovládat DALI předřadníky prostřednictvím protokolů DMX512, sACN, ArtNet, OSC, UDP, TCP. V tomto konkrétním případě jsou DALI svítidla rozdělena do několika skupin a ovládána protokolem DMX512 z osvětlovacího pultu v režii. DaliCore disponuje 4 GPI kontakty na sepnutí, tyto kontakty jsme využili pro sekundární ovládání svítidel z tlačítkového panelu uvaděče. Tlačítkový panel je automaticky blokován pokud je přítomný DMX signál z osvětlovacího pultu, tímto způsobem je ošetřeno nechtěné zapnutí během představení.