Divadlo za komínem Humpolec

Nová právě vznikající humpolecká scéna měla ambice stát se - a to bez jakéhokoli přehánění - centrem veškerého společenského dění. Cílem celého projektu bylo oslovit hlavně prostřednictvím bohatého programu co možná nejširší publikum.

Prostor samotného divadla vznikl rekonstrukcí prvorepublikové tovární haly. Snahou bylo vestavbou divadla nenásilně zachovala ducha tohoto místa i původní tvarové řešení prostoru druhého podlaží haly, dokonce s viditelnými prvky původního dřevěného krovu, které právě dodávají tomuto místu jedinečný ráz a originalitu.

Zadání

oučasná dramaturgie divadla má být naprosto otevřená jak klasickým kulturním produkcím (divadelní představení, hudební produkce, projekce filmů), stejně  jako jakýmkoli komerčním i nekomerčním pronájmům. Jednou z hlavních myšlenek  projektu byl také návrat ke slavnostním společenským večerům, které byly ve společnosti v průběhu druhé poloviny dvacátého století utlumeny a navázat na tu nádhernou prvorepublikovou tradici  setkávání.  A my jsme tak k tomu museli přistoupit už  při samotné projektové dokumentaci, která sama o sobě vznikala v průběhu února až května 2019.

Sál měl mít charakter tzv. black boxu, nabízejícího variabilní využití pro divadlo, koncerty i filmové projekce. Už od počátku byl prostor koncipován jako víceúčelový - vhodný pro prezentaci audiovizuálních projektů, divadelních i tanečních forem, performancí, přednášek, workshopů, výstav i společenského setkávání.

Elevace hlediště v sálu i na galerii měl být řešen mobilním způsobem, umožňujícím jeho kompletní odstranění. Aby se celé uspořádání a kapacitní dispozice mohly přizpůsobit právě  požadovanému zadání. Prostor měl být vybaven moderní AV technikou i osvětlením a vysokým standardem interiéru, zázemím pro vystupující vyhovující současným standardům. Od počátku se také počítalo se dvěma nabitými bary.

 

Naše řešení

Na samotnou realizaci došlo hned v červnu 2019 a věnovali jsme se jí takřka nepřetřžitě - celé léto, až do září 2019. Největším oříškem bylo vestavět nenásilným způsobem do stávajícího objektu celý komplet jevištní technologie s ohledem na zanechání originálních prvků a architektonického vyznění celé stavby. Po mechanické stránce jsme používali jen produkty Litec a Nivtec. Litecem jsme tak mohli zajistit celou nosnou konstrukci horní sféry, všechny motorové tahy s pohybem 3D, osvětlovací baterie a Nivtecem se postaral o potřebnou mobilní elevaci hlediště a funkci veškerých opon. Kombinací produktů American DJ, Cameo, LSC, Zero a Visual production jsme zajistili veškeré hlavní, scénické i pracovní osvětlení.  Špičkovou videoprojekci zaštítily téměř výhradně produkty Epson.

O hlavní zvuk se stará francouzské prvoligové Nexo, konkrétně systém Geo M10 ve složení 1+6 na každé straně v kombinaci s produkty HK Audio, které zajišťují rozmanité možnosti využití - například pro monitoring jeviště, efektové ozvučení divadelních představení... Mikrofony Audix je vybaveno nejen celé jeviště a lze je tedy použít pro ozvučení celé kapely při koncertě nebo například plesu, modely ADX50 mají také na starosti zachycení veškerých ruchů pro ozvučení například divadelního představení. Celý prostor je také kompletně vybaven bezdrátovým systémem Mipro včetně náhlavních miniaturních mikrofonů, pro divadelní herce. Vyřešit bylo třeba ale nejen poslech v hledišti. Plošně jsou ozvučeny i veškeré okolní prostory - foyer, WC, chodby, šatny účinkujících a bar. Celý systém je řízen maticovým procesorem Yamaha MRX7D, kterým je bezdrátově ovládán nejen zvuk, ale i ostatní technologie využívané při produkcích – opony, hlavní osvětlení, projekce.

V Humpolci tak vznikl jistě nádherný kulturní stánek, při jehož realizaci nebylo často třeba nějakých kompromisních řešení a nám bylo ctí být u toho. Věříme, že návštěvu "Divadla za komínem" si užijí návštěvníci, diváci i samotní umělci.