O značce

Technologie Dante tvoří síťovou infrastrukturu pro velmi efektivní a spolehlivý přenos hudebních dat. Jednou z největších předností technologie Dante je rychlý přenos velkého objemu dat: 128 kanálů obousměrně při 44.1, 48 nebo 96kHz, případně 64 kanálů obousměrně při vzorkovací frekvenci 192kHz.

Dante také umožňuje použití běžných a dobře zavedených ethernetových rozhraní a kabelů k vysoce kvalitnímu, rychlému a spolehlivému přenosu zvuku. Často tak při instalaci tohoto systému není potřeba žádných dalších zásahů, protože ethernetová infrastruktura již bývá velmi často zavedena. Softwarová kompatibilita je také velmi dobrá - Dante lze využívat ve spolupráci s ProTools, Logic, Cubase a dalšími platformami, které podporují ASIO nebo Core Audio.

Další nespornou výhodou této technologie je jednoduchá možnost ovládání na dálku. To umožňuje instalaci převodníků s technologií Dante i na hůře dostupná místa. Díky jednoduchému ovládání na dálku ze softwaru v počítači a podpoře hot - swapu je instalace a provoz Dante systému opravdu jednoduchá a bezproblémová.

Technologii Dante podporují tito výrobci: NEXO, Yamaha, Audac, Radial, Sommer Cable, AuviTran

Technologie Dante tvoří síťovou infrastrukturu pro velmi efektivní a spolehlivý přenos hudebních dat. Jednou z největších předností technologie Dante je rychlý přenos velkého objemu dat: 128 kanálů obousměrně při 44.1, 48 nebo 96kHz, případně 64 kanálů obousměrně při vzorkovací frekvenci 192kHz.

Dante také umožňuje použití běžných a dobře zavedených ethernetových rozhraní a kabelů k vysoce kvalitnímu, rychlému a spolehlivému přenosu zvuku. Často tak při instalaci tohoto systému není potřeba žádných dalších zásahů, protože ethernetová infrastruktura již bývá velmi často zavedena. Softwarová kompatibilita je také velmi dobrá - Dante lze využívat ve spolupráci s ProTools, Logic, Cubase a dalšími platformami, které podporují ASIO nebo Core Audio.

Další nespornou výhodou této technologie je jednoduchá možnost ovládání na dálku. To umožňuje instalaci převodníků s technologií Dante i na hůře dostupná místa. Díky jednoduchému ovládání na dálku ze softwaru v počítači a podpoře hot - swapu je instalace a provoz Dante systému opravdu jednoduchá a bezproblémová.

Technologii Dante podporují tito výrobci: NEXO, Yamaha, Audac, Radial, Sommer Cable, AuviTran