Reference – O2 aréna, Praha

O2 aréna (původně Sazka aréna) je největší víceúčelová hala v České republice, stojící v Praze - Libni. Tato hala byla vybudována k příležitosti Mistroství světa v ledním hokeji v roce 2004.

Reference – O2 aréna, Praha

Vloženo 14. 01. 2016

Od té doby slouží k pořádání velice prestižních sportovních i společenských akcí. Za dobu působení se zde odehrálo velké množství sportovních klání a vystoupila spousta světových hvězd.

S ohledem na požadavky investora (Bestsport Arena a.s.) byl systém navržen tak, aby byl schopen pracovat ve dvou základních režimech. Těmi jsou programové ozvučení haly a součást zvukového evakuačního systému. Byl také definován požadavek na integraci tzv. vnucené promluvy (External Talk – ET). Jednotlivé aktivní komponenty jsou namontovány do 19" technologických stojanů v horní sféře arény.

Celé ozvučení sestává z komponentů systému NEXO GEOS12, tento systém je typu LineArray a je určen pro instalaci v arénách a sportovištích. Jedná se o 2-cestné horizontální/vertikální moduly NEXO GEOS1210ST, NEXO GEOS1230ST, celkem zde bylo nainstalováno 84 těchto modulů. Ty jsou pomocí certifikovaných a úhlovaných prvků jednotlivě spojovány do tzv. clusterů. Rozmístění je dáno instalovaným tahovým zařízením. Naúhlování modulů je dáno provedenou prostorovou simulací.

Bylo zde instalováno také 24 subbasových modulů RS18, ty jsou zavěšeny na závěsném zařízení. Vzhledem k nežádoucím interferencím je u všech zvolen směrový režim vyzařování. Dále je u dvou subbasových skupin použit tzv. steering, kdy se definovaným zpožděním signálu v jednotlivých dvojicích reproduktorů dosahuje rovnoměrnějšího pokrytí subbasovým signálem ve vertikální rovině.

Pro buzení pasivních reproduktorových sestav, jsou použity systémové čtyřkanálové zesilovače NEXO NXAMP 4x4. Tyto zesilovače mají integrovaný procesing, který optimalizuje provoz zesilovač. Součástí je i systém ochranných obvodů. Zesilovače disponují analogovými a digitálními (EtherSound) vstupy.

Skupiny zesilovačů jsou osazeny provozními zesilovači a zesilovačem záložním. Automatický systém zálohy je řešen pomocí NEXO DPU jednotek, přičemž každá je spojena spolu s provozním zesilovačem. Jednotky jsou schopny při výpadku příslušného zesilovače přepojit reproduktorovou skupinu na záložní zesilovač.

Pro přenos audio signálu slouží protokol EtherSound, jedná se o síťový protokol s možností obousměrného přenosu a vysokou přenosovou kapacitou. Vstupním zařízením a současně převodníkem je zařízení AUVITRAN AudioTOOlbox AVBx3, který je osazen čtyřkanálovou vstupní analogovou kartou. Digitální signál prochází přes Auvitran AVNF49-ES100 (hardwarová signalizace poruch) a hlavní systémový switch. V případě výpadku některého z hlavních vstupních zařízení je k dispozici ještě automaticky přepínaná analogová záložní modulační linka.

Součástí protokolu EtherSound je i transport ovládacích, řídících a kontrolních dat. Toho je využito pro hlavní software aplikaci, která umožňuje uživateli kompletní ovládání systému a indikaci poruch. Aplikace je trvale spuštěna na řídícím počítači, je možné ji bezdrátově ovládat pomocí iPadu.

 

Více o našich instalacích ZDE.