Jupiter Club Velké Meziříčí

Jupiter Club je centrum kulturního dění ve Velkém Meziříčí a širokém okolí ve kterém se odehrává nespočet koncertů, přehlídek, plesů a divadelních her. V roce 2015 byla tato realizace vyhlášena stavbou roku v Kraji Vysočina.

Zadání

Celková rekonstrukce byla plánována už od roku 2004. Naše firma se na výběrovém řízení podílela jako subdodavatel ozvučení, osvětlení a AV technologie. Na konci výběrového řízení na nás čekala dobrá zpráva v podobě spolupráce s firmou PKS stavy na této významné rekonstrukci.

Naše řešení

Práce na Jupiter clubu pro nás odstartovaly v červnu 2014 pokládkou kabeláže od německého výrobce Sommer Cable. Po dokončení všech rozvodů následovala instalace osvětlení. Konkrétně osvětlení v hlavním sále a přilehlých galeriích. Původní strop v hlavním sále byl nahrazen obloukovým stropem seskládaným z nových desek, do kterých jsme instalovali stropní svítidla.

Kolem celého sálu byl následně položen dlouhý LED pásek. Na galeriích pak světla vytvořila tzv. „hvězdné nebe“.

Ozvučovací systém je řízen z kabiny zvukaře, tato kabina se skládá z námi dodávaného řídícího racku, malých odposlechových reproduktorů Yamaha MSP3 a mixážní pult Yamaha M7CL48-ES. Tento pult řídí hlavní ozvučení tvořené dvěma clustery od předního německého výrobce HK Audio. Clustery jsou osazeny po obou stranách pódia a jsou nejvýraznějším prvkem celé instalace.

Součástí dodávky byl dále bezdrátový systém MIPRO a několik sad mikrofonů Audix, včetně stojanů Adam Hall.

Posledním krokem v našem řešení prostorů Jupiter Clubu byla montáž světel scénického osvětlení Ultralite a AV techniky. Scénické osvětlení bylo řešeno otočnými hlavami, divadelními reflektory a plošnými divadelními svítidly, které se rozvěšovali jak po lávkách na pódiu, tak po středovém trussu - toto řešení umožňuje vytvářet i složité světelné variace. Následovala montáž plátna, projektoru a kamer, díky čemuž je možné doplňovat společenské akce o projekci a zároveň je i zaznamenávat.

Nový systém umožňuje Jupiter Clubu uplatnění široké škály možností v realizaci společenských akcí, divadelních her a koncertů.