Novostavba kulturního domu v Drnholci

Na nádherném projektu kulturního domu v jihomoravském Drnholci jsme se podíleli od počátku v roce 2017. S investorem jsme tak mohli spolupracovat už od úvodního záměru, přes projekt, až po samotnou realizaci.

Zadání

Přáním investora byla multifunkční budova, která by co nejefektivněji sloužila všemožným potřebám městyse -  pro výstavy, prezentace vín a kulturní, společenské i sportovní akce, případné kino, divadlo či jako kongresová místnost.

Naše řešení

Ve spolupráci s dodavatelem stavební části projektu - firmou Pozimos a.s. Zlín tak vznikla krásná budova, navíc s venkovním osvětleným amfiteátrem a parkovištěm. Může sloužit pro výstavy, prezentace. Bez problémů v ní lze uspořádat jakékoli kulturní a společenské akce a to až pro 400 osob. K dispozici mají drnholečtí dva sály. Velký sál, vybavený moderní audio-vizuální technikou doplněnou rozměrným kinoplátnem a "malý", který může sloužit také jako žádaná kongresová místnost, nebo pro školy k výuce či firmám pro školení. „V budově jsou k dispozici i dva plně vybavené bary. Veškeré technické zázemí je umístěno ve sklepních prostorech. Postarali jsme se také o pódia a kompletní jevištní techniku po stránce veškeré mechaniky, kde bylo třeba navrhnout zcela originální systém posuvných tahů.  Realizovali jsme také vše, týkající se osvětlení, kvalitního zvuku i přenosu videa a jeho projekce. A navíc je celá tato technologie  řízena elegantně bezdrátovým přenosem.