Podnikatelský inkubátor Kolín

Kolín dokončil v roce 2015 výstavbu podnikatelského inkubátoru. Jedná se o čtyřpodlažní budovu v areálu bývalého zámku a nabízí osm kanceláří, místnost pro pořádání workshopů nebo konferencí. Jeho součástí je také podzemní historický sál. Smyslem těchto inkubátorů je podporovat životaschopné podnikatelské projekty.

Zadání

Realizace, která probíhala v září 2015, spočívala ve vybavení školících místností a podzemního historického sálu.

Naše řešení

Budova byla osazena reproduktory Audac a projektory Epson a monitory LG. V historickém sálu byla prováděna akustická opatření, umístěno mobilní podium a instalováno plošné scénické osvětleni na příhradových konstrukcích. Místnost je tak multifunkční a je možno zde pořádat jakoukoliv společenskou akci. Řídící systém firmy Audac je ovládán pomocí WiFi rozhraní s tablety Apple.