Rudolfinum Praha

Sukova síň je nejmladší sál v budově Rudolfina, který byl vybudován v letech 1940 – 1942 podle návrhů architekta Antonína Engela a Bohumíra Kozáka jako menší kongresový sál, v rámci úprav přilehlé Dvořákovy síně.

Zadání

V rámci kompletní rekonstrukce sálu bylo cílem zlepšit akustické vlastnosti. V našem případě se jednalo o akustickou úpravu podlahy.

Naše řešení

Bylo nutné vytvořit podlahu ve dvou vrstvách tak, aby konečným výsledkem byly dvě desky, které jsou pružně uloženy a mohou se po sobě samostatně pohybovat a zajistit tak co největší akustický útlum.

Proto byly na patky v odkryté podlaze kladeny antivibrační podložky od firmy Sylomer a Sylodyn, s různými únosnostmi. Celková tloušťka těchto podložek je 50mm. Na tyto podložky byly položeny roznášecí plechy, které roznášejí zatížení od I nosníku. Na následné vrstvě betonu byla položena antivibrační folie Vicoustic a vrstva vaty. Celé souvrství bylo odděleno od obvodových stěn tak, aby bylo zajištěno tlumení vibrací.

Celý prostor je primárně určený k produkci komorní hudby a je stejně jako Dvořákova síň napojen na nahrávací studio.  Díky akustickým úpravám tak byly tedy zlepšeny všechny vlastnosti a prostor je k tomuto tedy ještě ideálnější než před rekonstrukcí.