Inspicientské systémy komunikace

Inspicientské systémy komunikace

Mezi zásadní divadelní technologie patří inspicientský systém, bez kterého se neobejde žádné divadlo. Tato komunikace zabezpečuje okamžité spojení mezi jednotlivými pracovišti divadla jak při samotných představeních, tak při zkouškách a běžném provozu divadla. Inspicientský systém umožňuje integraci drátových i bezdrátových stanic současně s napojením na ostatní audio vstupy a výstupy včetně napojení na externí komunikační systémy jako jsou ISDN a VoIP systémy.

Více informací
Elektroakustika jeviště, hlediště a dalších prostor

Elektroakustika jeviště, hlediště a dalších prostor

Je disciplína zabývající se zvukem a jeho šířením, reprodukcí a záznamem. V divadelní technologii se pracuje s hlavním ozvučením hlediště, efektovým ozvučením, ozvučením jeviště a ostatních prostor divadla. Používanými prostředky jsou elektroakustické měniče (reproduktory, mikrofony), řídící analogové a zejména digitální systémy a zesilovací prvky. Nedílnou součástí jsou dorozumívací a záznamové prvky.

Více informací
Scénické osvětlení jeviště, hlediště a dalších prostor

Scénické osvětlení jeviště, hlediště a dalších prostor

Jedná se o osvětlení scény, které díky volbě správných druhů světel, jejich rozmístění a naprogramování, navodí požadovanou atmosféru a pocit diváka. Využívány jsou konvenční divadelní svítidla, inteligentní LED osvětlení včetně pohyblivých. Nedílnou součástí je řízení scénického osvětlení jak HW, tak SW prostředky.

Více informací
Silnoproudá elektroinstalace

Silnoproudá elektroinstalace

Veškeré prostředky divadelní technologie jsou více či méně závislé na napájení elektrickým proudem. Jde zejména o osvětlení prostoru divadla – hlavní osvětlení, pracovní osvětlení, scénické osvětlení, nouzové osvětlení, napájení veškerých pohonných jednotek strojní technologie a výkonových jednotek audiovizuální techniky.

Více informací
Evakuační systémy

Evakuační systémy

Přemýšlíme dlouhodobě, a proto nabízíme komplexní řešení evakuačních systémů, které zahrnujících profesionální poradenství, plánování systému na míru dle požadavků zákazníka až po dodávku a instalaci systému včetně finálních provozních zkoušek a nutných certifikací EN54-4 a EN54-16 platné legislativy.

Více informací
Projekční a zobrazovací prostředky

Projekční a zobrazovací prostředky

Jedním z provozních souborů divadel a kulturních zařízení je projekční a zobrazovací technika. Sály je možné vybavit projekcí, kamerovými systémy, interaktivní komunikací a videokonferencí. Je tak možné připravit prostory na všechny akce, které jsou investorem uvažovány.

Více informací
Strojní technika divadel jeviště, hlediště a dalších prostor

Strojní technika divadel jeviště, hlediště a dalších prostor

V rámci divadelních i ostatních kulturních a sportovních produkcích jsou na jevišti a v hledišti používány technické prostředky zabezpečující stavbu a změny jednotlivých scén. Obvykle se k jevištní technice počítají jevištní tahy, jevištní točny, jevištní stoly a propadla, opony včetně látkového vybavení, elevace hlediště a různé speciální prvky, jako jsou posuvné stěny, portály, pomocná zdvihací zařízení apod.

Více informací
Prostorová akustika

Prostorová akustika

Ošetření prostorů s pomocí analýzy prostorové akustiky a instalace akustických prvků zajistí dobrou srozumitelnost mluveného, reprodukovaného slova či hudby. Úpravy výrazně zvyšují komfort jak posluchačů, tak přednášejících. Pokud je potřeba, zvuk umíme i izolovat.

Více informací
Stavební akustika

Stavební akustika

Stavební akustika řeší oddělení ruchů z okolí od daného prostoru zvukovou izolací. Jde o vzájemné akustické oddělení dvou prostorů, projevující se potlačováním zvuku při jeho šíření z jedné místnosti do druhé. Termín zvuková izolace se často nesprávně zaměňuje s pojmy zvuková pohltivost a neprůzvučnost.

Více informací

Více informací o projektech.

Služby

Další služby
Další služby

Reference

Další reference
Další reference