Studie a návrhy technologií

Navrhujeme audiovizuální technologie, jevištní technologie, akustické úpravy budov. Vysvětlíme zákazníkovi problematiku těchto oborů. Ve spolupráci s investorem definujeme optimální řešení, navrhneme systém a vytvoříme základní studie.

Cenové kalkulace

Pro orientaci investora provádíme cenové kalkulace, optimalizujeme požadavky na funkčnost s ekonomickými možnostmi a v rámci projektové dokumentace tvoříme výkazy výměr.

Projektová dokumentace

Po shodě s investorem na technickém řešení a cenových relacích zpracováváme projektovou dokumentaci. Obsah a rozsah dokumentace bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Zpravidla obsahuje následující:

  • technická zpráva - detailně popisuje jednotlivé funkční celky, jejich vzájemnou provázanost a to, jak vybrané technologie plní požadovaný účel (např. mixážní pult Yamaha TF1 je zvolen díky možnosti dálkového ovládání přes tablet). Hraje důležitou roli při výběrových řízeních, aby kterákoli firma ucházející o zakázku měla přesnou představu o funkčnosti projektu.
  • výkaz výměr – je souhrnem, kde jsou přehledně sepsány veškeré navrhnuté a specifikované technologie v požadovaném množství, doplňující instalační materiál, předpokládaný rozsah montážních prací a další. Je základním materiálem pro stanovení rozpočtu projektu a veřejná výběrová řízení. Podstatný je soupis vedení, obsahující každý jednotlivý kabelový propoj s označením míst, odkud kam vede.
  • výkresová dokumentace - řezy, půdorysy a pohledy, výrobní výkresy, schémata rozvaděče a jiné. Nezbytnou částí je blokové schéma, nákres použitých produktů a jejich propojení.

Projektová dokumentace ve všech stupních od studie, přes dokumentaci výběrového řízení až po projekt pro provedení stavby musí splňovat podmínky, které definuje zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon, Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb a všechny příslušné ČSN.

3D vizualizace, akustické studie

Pro dokonalou orientaci vytvoříme 3D vizualizace a akustické simulace daného prostoru, vše za pomoci profesionálního programového vybavení.

 Spolupráce s architektem

Při řešení větších investičních celků spolupracujeme s architekty a projektanty staveb i ostatních stavebních profesí, tak aby při provádění staveb nedocházelo ke zbytečným nesrovnalostem a zvyšování nákladů investora.

Mám zájem o projekční činnost Zobrazit ceníky

Máme za sebou spolupráci